ADRESĂ: Chișinău 2009 Strada Vasile Alecsandri nr. 70 | PROGRAM: Luni-Vineri: 9.00-16.30

acte necesare

Contract matrimonial
 • actul de identitate a solicitanților în original
 • certificat de căsătorie în original
 • certificat de căsătorie în original
contract de fidejusiune
 • actul de identitate a solicitanților în original
 • contractul de credit în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul)  în original
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind garantarea obligațiunii în original
  – procura reprezentantului în original
Contract de donație a unui bun imobil
 • actul de identitate a solicitanților (vînzător/i și cumpărător) în original
 • certificatele de căsătorie (dacă este cazul), în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată , contract de schimb etc.); în original
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
 • Certificat cu privire la valoarea bunului imobil în scopul impozitării
 • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.
Anteconctrat de vânzare cumpărare
 • actul de identitate a solicitanților;
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată , contract de schimb etc, în original;
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original;
 • extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original;
 • dovada de proveniență a banilor în original.
 • actele de constituire a persoanei juridice:
  – extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberării) în original;
  – modificările la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original;
  – proces-verbal/decizia unicului fondator privind înstrăinarea bunului imobil în original;
  – procura reprezentantului în original (după caz).
Contract de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție
 • actul de identitate a solicitanților (vînzător/i și cumpărător) în original
 • certificatulde căsătorie (dacă este cazul), în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
 • autorizaţia de construire; în original
 • documentele care confirmă dreptul de proprietate sau superficie asupra terenului; în original
 • declaraţia în condominiu; în original
 • planul încăperii locative/nelocative în original
  în cazul în care Vînzătorul este persoană juridică –actele de constituire a persoanei juridice în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile asupra încăperii locative/nelocative în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile asupra terenului și blocului în original
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind vînzare bunurilor imobile în original
 • procura reprezentantului în original
 • anexa la contract privind efectuarea lucrărilor
 • certificat de la Compania de construcții care confirmă sumele achitate/datoriile în cazul în care există și acordul la înstrăinarea ulterioara.
Contract de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu condiția întreținerii pe viață
 • actul de identitate a solicitanților (vînzător/i și cumpărător) în original
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată , contract de schimb etc.); în original
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
 • Certificat cu privire la valoarea bunului imobil în scopul impozitării
  ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.
 • dovada existenței venitului pentru a fi acordat pentru întreținere
Contract de locațiune
 • actul de identitate a solicitanților (locatorului și locatarului) în original
  certificatulde căsătorie (dacă este cazul), în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de
  donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate
  privată , contract de schimb etc; în original
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
 • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.
 • Dovada de provienență a banilor în original
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind darea/luarea în locațiune a bunului imobil în original
 • procura reprezentantului în original
Contract de vînzare-cumpărare a bunului imobil la licitație
 • actul de identitate a solicitanților (administratorul insolvabilității , administratorul autorizat) în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
 • Hotărîrea instanței de judecată de numire a adminstratorului ( după caz)
 • acte de proprietate asupra imobilului în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
 • Dovada de provienență a banilor în original
 • Procesul-verbal al licitației
 • Borderoul de calcul
 • Decizia de scoatere la licitație și rezultatele licitației
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind vînzarea bunurilor imobile în original
 • procura reprezentantului în original
Contract de împrumut
 • actul de identitate a solicitanților (imprumutatului și imprumutătorului) în original
 • Dovada de provienență a banilor în original
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile
  din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind acordarea împrumutului în original
 • procura reprezentantului în original
Contract de arvună
 • actul de identitate a solicitanților în original
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de
  donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate
  privată , contract de schimb etc; în original
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind transmiterea/primirea arvunei în original
 • procura reprezentantului în original
Contract de ipoteca
 • actul de identitate a solicitanților în original
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de
  donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate
  privată , contract de schimb etc); în original
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
  contract de credit în original
 • Raport de evaluare în original
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind ipotecarea bunului imobil în original
 • procura reprezentantului în original (după caz)
Acord adițional la contract de ipotecă
 • actul de identitate a solicitanților (debitor și creditor) în original;
 • certificatele de căsătorie (dacă este cazul), în original;
 • procură de reprezentare (dacă este cazul), în original;
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată , contract de schimb etc.), în original;
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original;
 • extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original (în cazul în care s-au făcut modificări la obiectul ipotecii);
 • Contractul de Credit
 • Raportul de evaluare (după caz)
 • Contractul de ipotecă inițial și toate acordurile adiționale la el
 • actele de constituire a persoanei juridice:
  – extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberării) în original;
  – modificările la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original;
  – proces-verbal/decizia unicului fondator privind ipotecarea bunului/rilor imobile în original;
  – procură de reprezentare (dacă este cazul) în original.
Contract de vînzare-cumpărare a unui bun imobil
 • actul de identitate a solicitanților (vînzător/i și cumpărător) în original
 • certificatele de căsătorie (dacă este cazul), în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată , contract de schimb etc.); în original
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
 • Certificat cu privire la valoarea bunului imobil în scopul impozitării
 • Dovada de provienență a banilor în original
  ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind înstrăinarea bunului/rilor imobile în original
 • procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
Contract de vânzare-cumpărare a imobilului concomitent cu contract de ipotecă
 • actul de identitate a solicitanților (vânzător/i, cumpărător, creditor) în original;
 • certificatele de căsătorie (dacă este cazul), în original;
 • procură de reprezentare (dacă este cazul), în original;
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată , contract de schimb etc.), în original;
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original;
 • extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original;
 • certificat cu privire la valoarea bunului imobil în scopul impozitării;
 • dovada de proveniență a banilor în original;
 • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.
 • actele de constituire a persoanei juridice:
  – extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberării) în original;
  – modificările la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original;
  – proces-verbal/decizia unicului fondator privind înstrăinarea bunului/rilor imobile în original;
  – procură de reprezentare (dacă este cazul) în original.
  – Raport de evaluare
  – Contract de credit
Contract de schimb a unui bun imobil
 • actul de identitate a solicitanților (vînzător/i și cumpărător) în original
 • certificatele de căsătorie (dacă este cazul), în original
  procură de reprezentare (dacă este cazul) ; în original
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacției (după caz: contract vânzare, contract de donație, certificat de moștenitor, contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată , contract de schimb etc.); în original
 • certificatul privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare (după caz) în original
 • Extrasul din Registrul bunurilor Imobile în original
 • Certificat cu privire la valoarea bunului imobil în scopul impozitării
 • Dovada de provienență a banilor în original
  ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.
 • Actele de constituire a persoanei juridice:
  – Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali ( valabil 15 zile din momentul eliberarii) în original
  – Modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original
  – Proces-verbal/decizia unicului fondator privind schimbul bunurilor imobile în original
 • procura reprezentantului în original
Contract de vânzare-cumpărare a părții sociale din capitalul statutar
 • actul de identitate al solicitantului în original;
 • certificat de căsătorie în original (după caz);
 • certificat de divorț în original (după caz);
 • actele de constituire a persoanei juridice:
  – extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (valabil 15 zile din momentul eliberării) în original;
  – modificarile la Actul de constituire/Statut pînă în prezent în original;
  – proces-verbal/decizia unicului fondator privind garantarea obligațiunii în original;
  – procura reprezentantului în original;
  – certificat de la Bancă privind depunerea capitalului statutar;
  – acordul soțului la înstrăinarea părții sociale autentificat notarial (după caz);
  – refuzul de la dreptul prefențial de a cumpăra partea social (după caz);
  – certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa sau existența datoriilor;
  – bilanțul contabil pentru ultimul an;
  – raport de evaluare.

Pentru mai mult informații, suntem disponibili online și la tefelon.

Program

Luni-Vineri: 9.00-16.30​
Pauza: 13.00-14.00
Sâmbătă: Închis​
Duminică: Închis​

Informație de Contact

Telefon: +37369269920​
Telefon: +37360044200​
Email: notarnicolaescu@gmail.com

adresă

Chișinău 2009
Strada Vasile Alecsandri nr. 70

Programare pentru obținerea unui contract matrimonial

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune

Programare pentru obținerea unui contract de donație a unui bun imobil

Programare pentru obținerea unui antecontract de vînzare-cumpărare

Programare pentru obținerea unui contract de vînzare-cumpărare a bunului imobil în construcție

Programare pentru obținerea unui contract de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu condiția întreținerii pe viață

Programare pentru obținerea unui contract de locațiune

Programare pentru obținerea unui contract de vînzare-cumpărare a bunului imobil la licitație

Programare pentru obținerea unui contract de împrumut

Programare pentru obținerea unui contract de arvună

Programare pentru obținerea unui contract de ipotecă

Programare pentru obținerea unui acord adițional la contract de ipotecă

Programare pentru obținerea unui contract de vînzare-cumpărare a unui bun imobil

Programare pentru obținerea unui contract de vânzare-cumpărare a imobilului concomitent cu contract de ipotecă

Programare pentru obținerea unui contract de schimb a unui bun imobil

Programare pentru obținerea unui contract de vânzare-cumpărare a părții sociale din capitalul statutar