Informații

Fii la curent cu ultimele noutăți notariale.

Ce trebuie să cunoști despre procuri

În zilele de astăzi majoritatea persoanelor au utilizat sau utilizează procura în activitățile lor zilnice. Cu regret, o bună parte dintre acestea nu cunosc date esențiale cu referire la procură, cum ar fi, termenul, persoanele care au dreptul să autentifice procura, cazurile când este necesară autentificarea procurii etc. În scopul clarificării sensului și a unor trăsături caracteristice, precum și modalitatea de semnare a procurii, nevalabilitatea acesteia, venim cu unele informații cu caracter general, care vor contribui la evitarea situațiilor neplăcute, precum și a riscurilor necunoașterii legii.

Autentificarea procurii în numele persoanelor fizice

Procură este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanți. Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică trebuie să fie autentificată notarial. La autentificarea procurii, reprezentatul nu este obligat să prezinte dovezi care să confirme dreptul lui asupra bunurilor.

Desfacerea căsătoriei prin acordul soților

Începând cu 01.03.2019 căsătoria prin acordul soților poate fi desfăcută de către notar, printr-o încheiere de desfacere a căsătoriei, inclusiv căsătoria soților care au copii minori comuni, adoptați sau concepuți.

Autentificarea testamentului

Oricine este în drept să dispună de patrimoniul personal atât timp cât se află în viață. Actul de dispoziție poate viza atât soarta juridică a bunurilor în perioada cât se află în viață (inter vivos), cât și pentru cauza de moarte (mortis causae). Legislația națională nu oferă alte opțiuni pentru a dispune de bunurile sale pentru cazul de moarte, decât testamentul.