Revocarea procurii

Persoana care a făcut o procură notarială generală sau specială (mandantul) poate oricând să revoce această procură, prin declarație notarială de revocare a procurii.

Declarația de revocare a procurii se poate da la orice notar sau dacă mandantul se află în străinătate, la consulatul Moldovei din țara în care se află.

Acte necesare pentru revocarea procurii

  • actul de identitate a mandantului în original
  • procura în original

Durata

Revocarea unei procuri se efectuează în 30 minute.

Alte informații

Persoana care a eliberat procura este obligată să informeze despre revocarea şi încetarea valabilităţii procurii pe cel căruia i-a eliberat procura şi pe terţii cunoscuţi de el cu care reprezentantul urma să contracteze.

În cazul în care persoana care a eliberat procura în formă scrisă sau în formă autentică nu a indicat în ea identitatea terților cu care reprezentantul urma să contracteze, ea poate informa terții despre revocarea procurii prin solicitarea către notar de a înregistra declarația de revocare în registrul procurilor.

Cauți un notar în Chișinău rapid și eficient?

Fiind convinși că veți beneficia de experienţa noastră, vă aşteptăm la sediul nostru din str. V. Alecsandri 70, mun. Chișinău.

Programare Online

[ameliacatalog]

Contacte

Având convingerea că aveţi motive să beneficiaţi de experienţa noastră, vă aşteptăm la sediul nostru din str. V. Alecsandri 70, mun. Chișinău.

Program de lucru:
Luni – Vineri: 9.00 – 16.30

Pauză 13.00 – 14.00
Sâmbătă: cu programare prealabilă
Duminica: zi liberă