Revocarea testamentului

Testamentul, ca şi dispoziţiile pe care le cuprinde, sunt acte juridice revocabile. În consecinţă, testatorul oricând poate revoca orice dispoziție inclusă în testament sau testamentul integral.

Revocarea se face prin întocmirea unui nou testament.

Testamentul prin care se revocă un alt testament poate fi făcut printr-un alt fel de testament decît cel revocat. Declarația de revocare a testamentului se autentifică notarial în conformitate cu regulile generale pentru autentificarea testamentului.

Printr-o declarație poate fi revocat un singur testament sau mai multe testamente.

Acte necesare

  • actul de identitate a testatorului în original;
  • testamentul în original.

Durata

Eliberarea unui testament se efectuează în 30 minute.

Alte informații

Testatorul trebuie să se prezinte personal în fața notarului. Nu este necesară prezența legatarului.

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune