ОТЗЫВ ДОВЕРЕННОСТИ

Лицо, выдавшее генеральную или специальную доверенность (доверитель), может в любое время отозвать эту доверенность путем нотариального заявления об отмене доверенности.

Declarația de revocare a procurii se poate da la orice notar sau dacă mandantul se află în străinătate, la consulatul Moldovei din țara în care se află.

Acte necesare pentru revocarea procurii

  • actul de identitate a mandantului în original
  • procura în original

Durata

Revocarea unei procuri se efectuează în 30 minute.

Alte informații

Persoana care a eliberat procura este obligată să informeze despre revocarea şi încetarea valabilităţii procurii pe cel căruia i-a eliberat procura şi pe terţii cunoscuţi de el cu care reprezentantul urma să contracteze.

În cazul în care persoana care a eliberat procura în formă scrisă sau în formă autentică nu a indicat în ea identitatea terților cu care reprezentantul urma să contracteze, ea poate informa terții despre revocarea procurii prin solicitarea către notar de a înregistra declarația de revocare în registrul procurilor.

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune