ОТМЕНА ЗАВЕЩАНИЯ

Завещание, как и содержащиеся в нём положения, является отзывным юридическим актом. Следовательно, наследодатель может в любое время отменить любое положение, включенное в завещание, или завещание в целом.

Revocarea se face prin întocmirea unui nou testament.

Testamentul prin care se revocă un alt testament poate fi făcut printr-un alt fel de testament decît cel revocat. Declarația de revocare a testamentului se autentifică notarial în conformitate cu regulile generale pentru autentificarea testamentului.

Printr-o declarație poate fi revocat un singur testament sau mai multe testamente.

Acte necesare

  • actul de identitate a testatorului în original;
  • testamentul în original.

Durata

Eliberarea unui testament se efectuează în 30 minute.

Alte informații

Testatorul trebuie să se prezinte personal în fața notarului. Nu este necesară prezența legatarului.