Autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale

În procesul de vânzare sau cumpărare a unei părți sociale într-o companie, autentificarea contractului la notar este un pas esențial. Acest proces nu doar că oferă legalitate tranzacției, dar asigură și protecția părților implicate. Iată un ghid detaliat al documentelor necesare pentru acest proces important.

Pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale, este necesar să se pregătească următoarea documentație:

 1. Actul de identitate al solicitantului în original.
 2. Certificat de căsătorie în original (după caz).
 3. Certificat de divorț în original (după caz).
 4. Actele de constituire a persoanei juridice:
 • Extras din registrul de stat al persoanelor juridice (valabil 15 zile din momentul eliberării) în original.
 • Modificările la Actul de constituire/Statut până în prezent în original.
 • Proces-verbal/decizia unicului fondator privind garantarea obligațiunii în original.
 • Procura reprezentantului în original.
 1. Certificat de la Bancă privind depunerea capitalului statutar.
 2. Acordul soțului la înstrăinarea părții sociale autentificat notarial (după caz).
 3. Refuzul de la dreptul preferențial de a cumpăra partea socială (după caz).
 4. Bilanțul contabil pentru ultimul an.
 5. Raport de evaluare.

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune