Desfacerea căsătoriei prin acordul soților

Căsătoria prin acordul soților poate fi desfăcută de către notar, printr-o încheiere de desfacere a căsătoriei, inclusiv căsătoria soților care au copii minori comuni, adoptați sau concepuți. Cererea de desfacere a căsătoriei se depune personal de fiecare soț la orice notar.

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune