Autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale

În procesul de vânzare sau cumpărare a unei părți sociale într-o companie, autentificarea contractului la notar este un pas esențial. Acest proces nu doar că oferă legalitate tranzacției, dar asigură și protecția părților implicate. Iată un ghid detaliat al documentelor necesare pentru acest proces important.

Întocmirea actelor de către notar în afara sediului biroului

procura notar chisinau

Conform prevederilor art. 6 aliniatul 1 a Legii nr. 246 din 15.11.2018, actele notariale se întocmesc în biroul notarului, în timpul zilelor lucrătoare şi programului de lucru afişat în incinta sediului biroului, dar există mai multe cazuri în care anumite categorii de persoane nu se pot prezenta la biroul notarial pentru a încheia actele notariale de care … Citește mai mult

Desfacerea căsătoriei prin acordul soților

Căsătoria prin acordul soților poate fi desfăcută de către notar, printr-o încheiere de desfacere a căsătoriei, inclusiv căsătoria soților care au copii minori comuni, adoptați sau concepuți. Cererea de desfacere a căsătoriei se depune personal de fiecare soț la orice notar.

Revocarea testamentului

Testamentul, ca şi dispoziţiile pe care le cuprinde, sunt acte juridice revocabile. În consecinţă, testatorul oricând poate revoca orice dispoziție inclusă în testament sau testamentul integral. Revocarea se face prin întocmirea unui nou testament. Testamentul prin care se revocă un alt testament poate fi făcut printr-un alt fel de testament decît cel revocat. Declarația de … Citește mai mult

Autentificarea testamentului

Oricine este în drept să dispună de patrimoniul personal atât timp cât se află în viață. Actul de dispoziție poate viza atât soarta juridică a bunurilor în perioada cât se află în viață (inter vivos), cât și pentru cauza de moarte (mortis causae). Legislația națională nu oferă alte opțiuni pentru a dispune de bunurile sale … Citește mai mult

Revocarea procurii

Persoana care a făcut o procură notarială generală sau specială (mandantul) poate oricând să revoce această procură, prin declarație notarială de revocare a procurii. Declarația de revocare a procurii se poate da la orice notar sau dacă mandantul se află în străinătate, la consulatul Moldovei din țara în care se află. Acte necesare pentru revocarea … Citește mai mult

Autentificarea procurii în numele persoanelor juridice

procura persoana juridica

Potrivit art. 75 alin. (2) din Codul de procedură civilă, procesele persoanelor juridice se susțin în instanța de judecată de către organele lor de administrare, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alți angajați împuterniciți ai persoanei juridice, de către avocați sau de avocați … Citește mai mult

Ce trebuie să cunoști despre procuri

procuri in chisinau

În zilele de astăzi majoritatea persoanelor au utilizat sau utilizează procura în activitățile lor zilnice. Cu regret, o bună parte dintre acestea nu cunosc date esențiale cu referire la procură, cum ar fi, termenul, persoanele care au dreptul să autentifice procura, cazurile când este necesară autentificarea procurii etc. În scopul clarificării sensului și a unor … Citește mai mult

Autentificarea procurii în numele persoanelor fizice

procura notar chisinau

Prin procura notarială împuterniciți o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastră. Prin procura notarială puteți împuternici mandatarul să vă reprezinte, de exemplu, la notariat pentru vânzarea unui imobil sau la dezbaterea succesiunii, la o instituție sau în fața instanței.

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune