Catalogul de servicii Old

NOTAR ÎN CHIȘINĂU

Cristina NICOLAESCU

Catalogul Serviciilor

Bine ați venit la Biroul notarului Nicolaescu Cristina

Suntem un birou notarial în cadrul căruia pasiunea pentru lucrul bine făcut, competitivitatea, confidenţialitatea şi spiritul de echipă sunt câteva principii ale căror efecte se transpun în oricare act notarial conceput şi finalizat de noi.

Cei care solicită un serviciu notarial trebuie să aibă întotdeauna în vedere faptul că documentul cu care părăsesc biroul nu este doar o simplă „hârtie” semnată şi ştampilată de către notar, ci rezultatul unui proces complex, în care sunt implicaţi atât notarul cât şi întregul personalul biroului, care presupune verificare, analiză, solicitarea şi obţinerea tuturor documentelor necesare, redactare şi arhivare, toate făcute în scopul garantării siguranţei şi echilibrului circuitului civil.

Despre Cristina NICOLAESCU,  Notar în Centru Chișinău

Ca titular al biroului notarial, am o experiență de 18 ani în domeniu.  Am început cariera profesională notarială  în anul 2002. 

În toți acești ani, am acumulat o vastă experiență în activitatea notarială, pornind de la principiile în care cred: profesionalism, promptitudine și discreție.

Proceduri notariale în Chișinău

Biroul nostru notarial din Chișinău vă pune la dispoziție proceduri simplificate de lucru: trimiteți un e-mail și veniți pentru eliberarea actelor.

Experiență de peste 18 ani ca notar

Experiența neîntreruptă timp de 18 ani în profesia de notar m-a ajutat să înțeleg nevoile clienților și am realizat că simplificarea experientei notariale a fiecărei părți implicate în actul notarial trebuie să fie prioritatea echipei mele.

De ce să alegi notarul Nicolaescu Cristina

Servicii notariale diversificate. Timp redus de așteptare. Rezervare online. Comunicare prin email.

Suntem un birou notarial aflat în centrul Chișinăului

Fiind convinși că veți beneficia de experienţa noastră, vă aşteptăm la sediul nostru din str. V. Alecsandri 70, mun. Chișinău.

Legalizarea și certificarea

Copii legalizate

Biroul notarial Cristina Nicolaescu oferă serviciul de legalizare a copiilor de pe documente și a extraselor din ele.

Legalizarea semnăturii

Puteți solicita procedura notarială de legalizare a semnăturii pe înscris, a semnăturii pe acordul părintelui cu privire la plecarea copilului minor în străinătate, declarației privind acordul vecinilor pentru construcție, Declarației de revocare a unei procuri notariale, legalizarea semnăturii, inclusiv legalizarea semnăturilor traducătorilor, etc

Certificarea unor fapte

Următoarele fapte le puteți certifica notarial: aflarea persoanei în viață, aflărea unei persoane într-un anumit loc, prezentarea persoanei la biroului notarului în urma unei somații.

Alte acte și proceduri notariale

Declarații notariale

Declarație de acceptare a succesiunii / renunțare la succesiune, declarație de luare în spațiu locativ, declarație primire rest de preț/sultă/contravaloare, declarații date în procedura de divorț, declarație de renunțare la uzufruct/uz/abitație.

Testamente

Testamentul notarial este cea mai sigură formă de testament din punct de vedere juridic, și cel mai dificil document de atacat în instanță.

Contracte de comodat

Contractul de comodat este procedura notarială prin care un bun se împrumută spre folosință, cu titlu gratuit, pe o perioadă determinată de timp, iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru care i-a fost dat.

Procuri

Prin intermediul unei procuri notariale, puteți împuternici o altă persoană/mai multe persoane numită mandatar/mandatari, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dumneavoastră.

Cauți un notar în Chișinău rapid și eficient?

Contactează echipa Cristinei Nicolaescu, notar în centrul capitalei, aflată pe strada Vasile Alecsandri 70.

Acte necesare pentru cel mai des solicitate proceduri notariale

Contract de vânzare cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare este unul din cele mai utilizate contracte din viaţa de zi cu zi și este un contract necesar.

Declarație de revocare a procurii

Persoana care a făcut o procură notarială generală sau specială (mandantul) poate oricând să revoce această procură, prin declarație notarială de revocare a procurii.

Revocarea voluntară a testamentului

Un testament nu poate fi revocat expres, în tot sau în parte, decât printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior.

Desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor

Cetățenii pot solicita desfacerea căsătoriilor și la notar, dacă soții au semnat un acord de înțelegere.

Eliberarea duplicatului unui act notarial

În unele cazuri datorate pierderii, necesității depunerii actului original la anumite instituții sau altor situații, puteți solicita eliberarea duplicatului unui act notarial.

Declarația pentru ieșirea din țară a unui copil minor

Minorii au dreptul de a ieşi din țară însoţiţi de de un însoţitor, desemnat prin declaraţia reprezentantului/reprezentanților legali, pe care se legalizează semnătura/ile reprezentantului legal/ reprezentanților legali.

Articole de interes

Informații notariale de actualitate pentru cei interesați de noutățile din acest domeniu.

Contacte

Având convingerea că aveţi motive să beneficiaţi de experienţa noastră, vă aşteptăm la sediul nostru din str. V. Alecsandri 70, mun. Chișinău.

Program de lucru:
Luni – Vineri: 9.00 – 16.30

Pauză 13.00 – 14.00
Sâmbătă: zi liberă
Duminica: zi liberă

Programare pentru obținerea unui contract de fidejusiune